Om Selskapet

Front Communications er et relasjonsdrevet utviklingsbyrå med fokus på frontend utvikling og it-rådgivning. Basert på vår tekniske kompetanse benytter vi oss av de nyeste rammeverkene som er best egnet for å utforme det brukergrensesnittet som er mest optimalt for våre kunders IT-systemer. Det spennende med frontend utvikling, er at vi får jobbe med den delen av IT-systemene som de ansatte eller kundene faktisk er i interaksjon med. Dette digger vi da denne interaksjonen må være så enkel, intuitiv og brukervennlig som mulig slik at atferden til de fysiske brukerne understøtter bedriftens målsetninger med IT-systemet. Dette jobber vi med å løse hver eneste arbeidsdag.

Front Communications er gjennom våre 6 ansatte liten nok til å være fleksibel og rask, men likevel er vi store nok til å levere og utføre mer omfattende frontend prosjekter direkte på oppdrag for våre kunder eller som en underleverandør gjennom samarbeidspartnere.

Vår Metode

Vår metode er å maksimere brukervennlighet gjennom forståelse av våre kunders forretningssammenhenger og implementere det frontend rammeverket som understøtter kundens IT-arkitektur på mest optimal måte. Deretter må designet og utformingen gjøre brukerens interaksjon så enkel og effektiv som mulig, slik at brukeren erfarer positive og effektive opplevelser i bruken av IT-systemet. Slik blir frontenden det siste leddet som bidrar til at den nødvendige effektiviteten kan hentes ut av eksisterende eller nyinnkjøpte IT-systemer. Således optimerer vi våre kunders utnyttelse av dagens IT-teknologi.

Bli digitalisert sammen med Front Communications. Vi utnytter dine forretningsmessige styrker med innovative løsninger for dine IT-systemer.

Front Communications balanserer designprosessen med teknisk funksjonalitet og visuelle elementer for å lage et system som ikke bare er i drift, men også i bruk og tilpasningsdyktig til endrede brukerbehov. I vår moderne tid må systemer raskt kunne tilpasses endringene slik at plattform, rammeverk og koding bør være så oppdatert som mulig til enhver tid.