UX Design & UI Design

Ved UX og UI -design bidrar vi med å forsterke brukertilfredsheten til brukerne ved å optimere brukervennligheten, tilgjengeligheten og selve gleden ved interaksjonen mellom bruker og it-systemet. Vi har en metodisk og grundig tilnærming til vårt UX og UI arbeid. I vår UX og UI -design modell under forenkler vi og visualiserer de stegene som vi følger i de fleste prosjekter vi gjennomfører:

Vårt team bistår blant annet med å:

  • Definere målet med frontend løsningen.
  • Identifisere brukermønster gjennom ulike brukerundersøkelser.
  • Fremskaffe og foreslå hvilke funksjonelle spesifikasjer som skal inkluderes og detaljerte beskrivelser av funksjonalitet.
  • Interaksjonsdesign: Utvikling av funksjonalitet som støtter opp under det brukerne skal gjøre.
  • Informasjonsdesign: Designe et intuitivt rammeverk av informasjonen og funksjonaliteten som skal være tilgjengelig.
  • UI-Designet: Utvikle et optimalt brukergrensesnitt som kunden eller de ansatte faktisk skal benytte for å oppnå ønskede mål.