Personvern og informasjonskapsler

 

 

Frontcoms personvernerklæring

I denne personvernerklæringen redegjøres hvordan Front Communications AS, heretter omtalt som Frontcom, samler inn og bruker personopplysninger. Frontcom, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, vil det komme frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke det reelle ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra hjemmesiden vår (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.Frontcom.no

IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for Frontcoms behandlinger av personopplysninger på Frontcom.no. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel i forbindelse med dialog i chatten vår. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Nexcess er hostingsleverandør for Frontcom.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Frontcom og Nexcess som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Frontcom samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Frontcom.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i din nettleser når du besøker en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Frontcom.no:

Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til brukere av hjemmesiden. For mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler gå til:nettvett.no.

Chatte-funksjon

Nederst til høyre på alle sider på hjemmesiden finner du en funksjon der du kan sende chat-meldinger til Frontcoms ansatte. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en informasjonskapsel i nettleseren din. Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Meldingene du sender oss lagres i en database hos Zopim Chatt. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon (f.eks. personnummer), ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

E-post og telefon

Frontcom benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet vårt. IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling kan arkiveres i kundens profil i systemene til Frontcom. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Frontcoms medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte ansatt er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og kan inneholde personopplysninger. Ved fratreden slettes e-postkontoene innen det vi anser som rimelig tid. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post (f.eks. personnummer).

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres i vår telefonisystem Wave. Wave er en telefoniløsning som leveres av Zisson AS. Zisson er et selskap som tar GDPR og personvern på alvor. Les om hvordan Wave håndterer personopplysninger her. I tillegg har Frontcoms ansatte en oversikt over de siste anropene på sine smarttelefoner.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Frontcom har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Frontcoms systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Frontcom ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares og utgis i et forståelig format, kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@frontcom.no

Telefon: +47 21 00 61 10

Postadresse: Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo